Top hráči

Všeobecné podmienky

- Turnaj začína 17.08.2015 o 15:00hod. serverového času [GMT +2]
- Vstupné - 20 diamantov
- Doba trvania - 3,5 týždňov.
- Povolené sú registrácie len účtov, ktoré majú nad 500 čistých bodov a sú zaregistrované minimálne týždeň pred začiatkom turnaja; zamestnanci Imperia Online sa nemôžu zúčastňovať.
- Všetky zakúpené diamanty, ktoré zostali po ukončení turnaja môžu byť premiestnené do iného účtu, ktorý vlastníte vo Verzii 6.

Pravidlá hry

- Rýchlosť sveta je Mega-Blitz x 10 s výnimkou parametrov misií, ktoré majú rýchlosť x4 (minimálna doba trvania a rýchlosti pohybovania)
- Všetci zaregistrovaní hráči budú zasídlení rovnomerne na mape.
- Počas prvých 4 dňoch turnaja útoky medzi hráčmi budú zakázané.
- Po uplynutí týchto 4 dní hráči budú roztriedení do služobne generovaných aliancií s 30 členmi.To sa stane po dobu jednej hodiny od 14:00 hod. do 15:00 hod. 21.08.2015. Počas tejto hodiny hráči nebudú mať prístup k svojim účtom.
- Spôsob triedenia je taký, že vytvorené aliancie budú mať maximálne rovnaké čisté hodnoty medzi sebou.
- Hráči, ktorí majú menej než 1000 bodov v momente triedenia aliancií sa nezúčastnia v aliancii a nebudú mať právo sa zúčastniť turnaja. Z hráčov nad 1000 bodov bude vybraný počet, ktorý sa delí na 30, aby boli vytvorené plné aliancie. Hráči s najmenším počtom čistých bodov, ktorí sú mimo počtu, ktorý sa delí na 30, tiež sa nezúčastnia turnaja.
Napríklad: Po uplynutí 4 dní zostáva 3017 hráčov s nad 1000 bodmi. Prvých 3000 hráčov je roztriedených do 100 aliancií a ostatných 17 s najmenším počtom čistých bodov, vypadnú.
- Mapa je spoločná pre všetky družstvá a na nej je umiestnených dohromady 36 aliančných zámkov.
- Neexistuje Príručka.
- Neexistuje Dovolenkový režim.
- Neexistuje Sviatočná ochrana.
- Neexistujú každodenné misie.
- Neexistuje Tmavá pevnosť.
- Neexistuje výmena darčekov cez Facebook.
- Pakt o Neútočení a Federácia nie je k dispozícii v aliančných vzťahoch.
- Hráči nemôžu opustiť svoju Alianciu.
- Vodcovia a Prví Dôstojníci nemôžu pozývať alebo vyháňať aliančných členov.
- Hráč s najväčším množstvom čistých bodov v služobne generovanej aliancii bude vymenovaný za Vodcu.

Vplyv a zámky

- Zámky rozvíjajú svoj vplyv prostredníctvom budovania Slávneho chrámu a zvýšenia rozsahu, ale vplyv nie je vo forme percent zadržanej plochy mapy, ale vo forme nahromadených bodov vplyvu.
- 1 účet/výlučná zóna/ Hlavné mesto v rozsahu vplyvu aliančného zámku = 1 bod vplyvu.
- Body vplyvu sa hromadia postupne pričom sa vykazujú každú hodinu.
- Pri strate zámku danou alianciou - nahromadené do tohto momentu body vplyvu nebudú stratené.
Napríklad: Ak v momente vykazovania aliancia X má 4 zámky a v rozsahu jedného je 30 ľudí, pokiaľ v rozsahu ostatných 3- po 10, to aliancia X dostane 60 bodov vplyvu, ktoré budú pridané k súčasným bodom. O hodinu neskôr pri nasledujúcom vykazovaní aliancia stratila svoje 3 zámky s 10 ľuďmi v rozsahu, v tom prípade on získa len 30 bodov vplyvu, ale nahromadené do tohoto momentu body nebudú odobrané.
- Ak účet je v rozsahu vplyvu dvoch zámkov, pridávajú sa body Vplyv zámku, ktorý má vyššiu úroveň Slávneho chrámu. Ak konkurečné zámky majú rovnakú úroveň Slávneho chrámu - účet prináša body vplyvu bližšiemu zámku.
- Bitka o vplyv je na území celej mapy a rozsah vplyvu zámkov, triedenie vplyvu a vykazovanie bodov sa vykazuje pre všetkých 36 aliančných zámkov.

Víťazstvo

- Turnaj končí 10.09.2015 o 15:00hod., pričom aliancia s najväčším množstvom bodov vplyvu sa stáva šampiónom a strieborní a bronzoví medailisti sú aliancie, ktoré sa umiestnili na druhom a treťom mieste podľa bodov vplyvu.


- Ak dve aliancie majú absolútne rovnaký počet bodov vplyvu a sú na prvom mieste, víťaz bude aliancia, ktorá dosiahla tieto body skôr.
- Ak dve Aliancie majú rovnaký počet bodov vplyvu a sú na druhom mieste, strieborný medailista bude aliancia, ktorá dosiahla tieto body skôr.
- Turnaj môže skončiť skôr než bolo oznámené, ak niektorému z družstiev sa podarí zozbierať určitý počet bodov vplyvu. Presný počet nutných bodov bude oznámený po sformovaní aliancií.
- Ak menej než 3 družstvá majú body vplyvu, družstvá na druhom a treťom mieste sa určujú podľa počtu bodov aliančných čistých bodov.
- Ak menej než 10 družstiev majú body vplyvu, ostatné družstvá v top 10 sa určujú podľa počtu aliančných čistých bodov.

Odmeny

- Aliancia šampión dostane 30 000 diamantov, ktoré budú rozdelené medzi jej členmi.
- Rozdelenie odmien pre ostatné aliancie, ktoré sa umiestnili v top 10 je tak ako nasleduje: 2-hé miesto - 15 000 diamantov, 3-tie miesto - 9 000, za 4-té miesto - 8 100, za 5-te miesto - 6900, za 6-te miesto - 5 700, za 7-me miesto - 4 500, za 8-me miesto - 3 900, za 9-te miesto - 3 600, za 10-te miesto - 3 300.
*Všetky diamanty budú rozdané vo forme poukazov s PIN kódom.

Medaile

- Hráči aliancie, ktorá vyhrala turnaj budú mať navždy vo svojom hodnotení a profile označenie vo forme medaile pre ’Šampión Vojny o dobytie’.
- Hráči aliancie, ktorá sa umiestnila na druhom a treťom mieste budú mať navždy vo svojom hodnotení a profile označenie vo forme strieborných a bronzových medailí.
- Hráči aliancie, ktorá vyhrala najviac aliančných bitiek budú mať navždy vo svojom hodnotení a profile označenie vo forme medailí ’Víťaz špeciálnej odmeny vo Vojne o dobytie’.