Топ играчи

Общи условия

- Старт на 17.08.2015 в 15:00 часа сървърно време [GMT +2]
- Входна такса – 20 диаманта
- Продължителност – 3,5 седмици.
- Допускат се регистрации само на акаунти с над 500 точки и регистрирани поне една седмица преди началото на турнира; не се допуска участието на служители на Imperia Online.
- Всички купени диаманти, останали след приключването на турнира, ще могат да бъдат преместени към друг Ваш акаунт от Версия 6.

Игрови правила

- Скорост на развитие на империите - Мега Блиц х10, с изключение на параметрите на мисиите, които са със скорост х4 (минимално времетраене и скорости на придвижване)
- Всички регистрирани играчи биват населени равномерно по картата.
- В първите 4 дни на турнира играчите няма да могат да пращат атаки помежду си.
- След изтичането на тези 4 дни, играчите биват разпределени в служебно-генерирани съюзи от 30 членове. Това ще се случи в продължение на 1 час от 14:00 ч. до 15:00 ч. на 21.08.2015. През този 1 час играчите няма да имат достъп до акаунтите си.
- Начинът на разпределение е такъв, че създадените съюзи да имат максимално изравнени нетни стойности помежду си.
- Играчите, които имат по-малко от 1000 точки към момента на разпределение по съюзи, няма да участват в съюз и ще отпаднат от по-нататъшно участие в турнира. От играчите с над 1000 точки, ще бъде подбрана бройка, която е кратна на 30, за да бъдат сформирани пълни съюзи. Играчите с най-малко нетни точки, които са извън бройката, кратна на 30, също ще отпаднат от по-нататъшно участие в турнира.
Пример: След като минат 4 дни, остават 3017 играчи с над 1000 точки. Първите 3000 играчи биват разпределени в 100 съюза, а останалите 17, с най-малко нетни точки, отпадат.
- Картата е обща за всички отбори, като по нея са разположени общо 36 съюзни замъка.
- Няма Туториал.
- Няма Ваканционен мод.
- Няма Празнична защита.
- Няма Мрачна крепост.
- Няма размяна на подаръци през Facebook.
- От съюзните отношения отпадат Пакт за ненападение и Федерация.
- Играчите не могат да напускат Съюзите си.
- Лидерите и първите офицери не могат да гонят/канят съюзни членове.
- За лидер на всеки служебно-генериран съюз ще бъде назначен разпределеният в него играч с най-много нетни точки.

Влияние и замъци

- Замъците развиват влияние чрез строежа на Велик храм и увеличаване на обсега, но влиянието не е под формата на процент задържана площ от картата, а под формата на натрупани точки влияние.
- 1 акаунт/ексклузивна зона/столица в обсега на влияние на замък = 1 точка влияние.
- Точките влияние се натрупват с времето, като се отчитат на всеки час.
- При загуба на замък от даден съюз, натрупаните до момента точки влияние се запазват.
Пример: Ако в момента на отчитане съюзът Х има 4 замъка и в обсега на единия влизат 30 човека, а в обсега на другите 3 - по 10, то съюзът Х ще получи 60 точки влияние, които ще се добавят към наличните. Ако на следващото отчитане след час, съюзът е загубил 3-те си замъка с по 10 човека в обсег, тогава ще му се прибавят едва 30 точки влияние, но натрупаните до този момент точки няма да бъдат премахнати.
- Ако акаунт попада в обсега на влияние на два замъка, се причислява към замъка с по-високо ниво на Велик храм. Ако конкурентните замъци имат еднакво ниво на Велик храм, акаунтът носи влияние на по-близкия замък.
- Борбата за влияние е на територията на цялата карта и обсегът на влияние на замъците, поделянето на влияние и отчитането на точки се отчитат за всеки от 36-те съюзни замъка.

Победа

- Турнирът приключва на 10.09.2015 в 15:00 ч., като шампион става съюзът с най-много точки влияние, а сребърни и бронзови медалисти са съюзите съответно на 2-ро и 3-то място по точки влияние.
- Ако два съюза са с абсолютно равни точки влияние и са на първо място, то за победител ще бъде обявен съюзът, който е достигнал точките по-рано.
- Ако два съюза са с абсолютно равни точки влияние и са на второ място, то за сребърен медалист ще бъде обявен съюзът, който е достигнал точките по-рано.
- Турнирът може да приключи и по-рано от обявената дата, ако някой от отборите успее да събере определен брой точки влияние. Точният брой необходими точки ще бъде оповестен след сформирането на съюзите.
- Ако по-малко от 3 отбора имат точки влияние, останалите отбори медалисти се определят по броя на съюзните нетни точки.
- Ако по-малко от 10 отбора имат точки влияние, останалите отбори от топ 10 се определят по броя на съюзните нетни точки.

Награди

- Съюзът шампион ще получи 30 000 диаманта, които ще бъдат разпределени между членовете му.
- Разпределението за останалите съюзи, класирани в топ 10, е както следва: за 2-ро място – 15 000 диаманта, за 3-то място – 9 000, за 4-то място – 8 100, за 5-о място – 6900, за 6-о място – 5 700, за 7-мо място – 4 500, за 8-мо място – 3 900, за 9-о място – 3 600, за 10-о място – 3 300.
*Всички диаманти ще бъдат раздадени под формата на ваучери с ПИН код.

Медали

- Играчите на съюза, спечелил турнира, ще имат завинаги в класацията и профилите си обозначителни знаци под формата на медали за ’Шампион на Война за надмощие’.
- Играчите на класиралите се на второ и трето място съюзи ще имат завинаги в класацията и профилите си обозначителни знаци под формата съответно на сребърни и брознови медали.
- Играчите на съюза, спечелил най-много съюзни войни, ще имат завинаги в класацията и профилите си обозначителни знаци под формата на медали за ’Носител на специална награда от Война за надмощие’.