Top Spelare

Allmänna villkor

- Turneringen börjar den 17 augusti 2015, kl 15:00 servertid [GMT +2]
- Inträdesavgift - 20 diamanter
- Varaktighet: 3,5 veckor
- Endast registreringar med fler än 500 nettopoäng som gjorts minst en vecka före turneringens början tillåts att deltaga; Imperia Online anställda utestängs från deltagande
- Alla inköpta diamanter som är kvar vid turneringens slut kan överföras till ett annat konto på version 6 som tillhör dig.

Spelregler

- Hastigheten av världarnas utveckling är Mega-Blitz x 10, med undantag av uppdrag som har sina minimala varaktighet och hastigheter x4
- All spelare skall vara jämnt utspridda över den globala kartan
- Attacker mellan spelare ska vara förbjudna under turneringens första 4 dagar
- Efter denna 4-dagars period skall spelarna grupperas (inte efter sin landtillhörighet) i automatiskt genererade allianser av 30 medlemmar. Detta skall ske i en timme från kl 1400 till kl 1500 den 21 augusti. Under denna 1-timmars period skall spelarnas tillgång till deras konton vara tillfälligt begränsat.
- Spelarna grupperas i allianser så att alla allianser ska ha maximalt lika nettovärden med varandra.
- Spelare som har mindre än 1000 poäng när grupperingen i allianser sker skall inte delta i någon allians och skall inte vara berättigade att delta i turneringen senare. Utav spelarna mer fler än 1,000 poäng skall ett antal spelare väljas som är en multipel av 30, med syfte att bilda fullkomliga allianser. Spelare med minst nettopoäng utav antalet spelare som är en multipel av 30, skall också avbryta sitt vidare deltagande i turneringen.
Ett exempel: Efter den 4-dagars perioden blir 3017 spelare med fler än 1,000 poäng kvar. Först blir 3,000 spelare grupperade i 100 allianser, de kvarvarande 17 som har minst nettopoäng får lämna turneringen.
- Den globala kartan är delad med alla lag och det är 36 alliansslott som befinner sig på den.
- Ingen lathund.
- Inget helgläge.
- Ingen Helgskydd.
- Ingen Mörkrets fästning.
- Inget utbyte av gåvor via Facebook.
- Nonaggressionspakt och federation alliansrelationer är avaktiverade.
- Spelare får inte lämna sin allians.
- Ledare och Första Officerare ska inte tillåtals att sparka ut/bjuda in alliansmedlemmar.
- Spelaren med det högsta antalet nettopoäng i en automatiskt genererad allians skall utses att vara dess Ledare.

Inflytande & Alliansslott

- Slott utvecklar sitt inflytandeområde via bygget av ett Stort Tempel och expanderingen av dess inflytandeomfång. Deras inflytande blir dock inte beräknat som en procenttal av det behållna territoriet på kartan utan som en ackumulation av inflytande poäng
- 1 konto / Exklusiv zon / Huvudstad inom inflytande området av ett alliansslott = 1 inflytande poäng.
- inflytande poäng ackumuleras med tiden och delas ut varje timme
- Om en allians förlorar kontrollen över ett av sina alliansslott, får den ändå behålla sina inflytande poäng som ackumulerats hittills.
Ett exempel: Om vid beräkningens tidpunkt allians X har 4 slott och det finns 30 spelare inom inflytande området av ett av dem emedan det finns 10 spelare i den övriga delen av området, då kommer allians X att få 60 Inflytande poäng. Om en timme senare under den nästa beräkningen förlorar alliansen dess slott som har inflytande over 10 spelare, skall den endast få 30 inflytande poäng. Hursomhelst ska de hittills ackumulerade poängen inte raderas bort.
- Om ett konto faller inom inflytande området av två slott, räknas det till inflytande poängen av slottet med högsta nivå av Stort Tempel. Om båda slotten har samma nivå av Stort Tempel ger kontot poäng till det närmaste slottet.
- Kampen om inflytande äger rum over hela globala kartan. Slottens fördelning av inflytande omfång samt beräkningen av inflytande poäng skall registreras för var och en av de 36 alliansslotten.Seger

- Turneringen avslutas den 10 september 2015 kl 1500 (GMT +2) servertid. Alliansen som har det största antalet inflytande poäng blir segrare. Allianserna på andra och på tredje platsen efter antalet inflytande poäng skall få respektive en silver och en brons medalj.
- Om två allianser som har lika många poäng rankar på första platsen blir segraren den allians som ackumulerat poängen tidigare.
- Om två allianser som har lika många poäng rankar på andra platsen skall alliansen som ackumulerat poängen tidigare få silver medaljen.
- Turneringen kan avslutas tidigare än meddelat ifall något av lagen lyckas vinna ett visst antal inflytande poäng. Det nödvändiga antalet poäng skall meddelas efter att allianserna blir grupperade.
- Om mindre än 3 lag har ackumulerat inflytande poäng skall allianserna på andra och tredje platsen rangordnas efter antalet nettopoäng.
- Om mindre än 10 lag har ackumulerat inflytande poäng skall resten av de 10-i-topp allianserna rangordnas eftert antalet allians nettopoäng.


Belöningar

- Segraralliansen skall få 30 000 diamanter fördelade mellan dess medlemmar.
- Belöningar för de övriga 10-i-topp allianser: andra platsen – 15 000 diamanter, tredje platsen – 9 000 diamanter, fjärde platsen – 8 100, femte platsen - 6 900 diamanter, sjätte platsen - 5 700 diamanter, sjunde platsen - 4 500 diamanter, åttonde platsen - 3 900 diamanter, nionde platsen - 3 600 diamanter, tionde platsen - 3 300 diamanter.
*Alla diamanter kommer att ger som e-pin kuponger.

Medaljer

- Spelarna i segraralliansen skall permanent identifieras av en ’Slott erövring segrare’ medalj i rankningar och på sina profiler.
- Spelarna i allianserna som rankar på andra och tredje platsen skall permanent identifieras av silver och brons medaljer i rankningar och på sina profiler.
- Spelarna i alliansen som vunnit det högsta antalet allianskrig skall ha ’Specialprisvinnare i Slott erövring’ medaljer i rankningar och på sina profiler.