Ranking graczy

Zasady
- Start 17.08.2015 o godzinie 15:00 czasu serwera [GMT +2]
- Opłata za udział - 20 diamentów
- Czas trwania – 3,5 tygodnie
- Biorą udział tylko konta mające powyżej 500 punktów oraz zarejestrowanych przynajmniej tydzień przed rozpoczęciem turnieju; pracownikom Imperia Online nie wolno brać udział;
- Wszystkich zakupionych diamentów po zakończeniu turnieju będzie można przenieść do innego świata IO w wersji 6.

Zasady gry

- Prędkość rozwoju imperiów - Mega Blitz х10 (z wyjątkiem parametrów misji, które będą takie jak w świecie x4 , minimalny czas trwania i prędkość poruszania się)
- Konta graczy podzielone będą równomiernie na mapie.
- Podczas pierwszych 4 dni gracze nie będą mogli się atakować.
- Po upływie tych dni gracze zostaną przydzieleni do służbowo wygenerowanych drużyn, składających się z 30 osób. Proces tworzenia drużyn trwał będzie 1 godzinę (od 14:00 czasu serwera do 15:00 czasu serwera dnia 21.08.2015). Wtedy gracze nie będą mieli dostęp do kont.
- System podzieli graczy tak by powstały maksymalnie zbilansowane drużyny pod względem punktów ekonomicznych.
- Gracze, którzy w czasie tworzenia drużyn nie będą mieli 1000 punktów ekonomicznych zostaną wyeliminowani z turnieju. Spośród graczy, którzy mają więcej niż 1000 punktów ekonomicznych zostanie tylko określona liczba, która podzielona zostanie przez 30. Gracze, którzy pozostali poza określoną liczbą i którzy mają najmniej punktów ekonomicznych również zostaną wyeliminowani.
Przykład: Po upłynięciu 4 dni pozostali 3017 graczy, mających więcej niż 1000 punktów. Pierwsi 3000 zostaną przydzieleni w drużyny, liczba drużyn będzie 100. Pozostali 17 graczy, którzy mają najmniej punktów ekonomicznych zakończą swój udział w turnieju.
- Mapa jest wspólna dla wszystkich sojuszy, na mapie znajdują się 36 zamki.
- Nie ma samouczka.
- Nie ma urlopu.
- Nie ma świątecznej protekcji.
- Brak Mrocznej twierdzy
- Brak opcji wysyłania prezentów poprzez Facebook.
- Nie ma Paktu o Nieagresji i Federacji.
- Gracze nie będą mogli wychodzić z sojuszu.
- Liderzy i pierwsi oficerowie nie będą mogli wyrzucać/zapraszać członków.
- System wyznaczy służbowych liderów, liderami zostaną gracze mający najwięcej punktów ekonomicznych.

Zamki i obszar wpływu

- Zamki za pośrednictwem rozbudowy Wielkiej Świątyni rozszerzają swój wpływ. Wpływ mierzony jest w punktach, a nie określa się poprzez % zdobytej mapy.
- 1 konto/strefa ekskluzywna/stolica , znajdująca się w obszarze wpływu danego zamku daje 1 punkt wpływu.
- Punkty wpływu gromadzą się z upływem czasu. System nalicza punkty wpływu co godzinę.
- Jeśli sojusz straci zamek, punkty wpływu zachowują się.
Przykład: Sojusz X w momencie naliczania punktów wpływu posiada 4 zamki. W obszarze jednego z tych zamków znajduje się 30 graczy. W obszarze pozostałych 3 zamków znajduje się po 10 graczy. Wtedy sojusz X otrzyma 60 punktów wpływu, które zostaną dodane do bieżących punktów wpływu. Jeśli przy następnym naliczaniu, które odbędzie się za godzinę, sojusz X stracił 3 zamki, które miały po 10 graczy w swoim obszarze, wtedy system naliczy tylko 30 punktów, ale nie odbierze dotychczas zgromadzonych punktów.
- Jeśli konto znajduje się w obszarze wpływu 2 zamków, konto zostanie przydzielone do tego zamku, który ma większy poziom Wielkiej świątyni. Jeśli oba zamki mają ten sam poziom Wielkiej Świątyni – konto przydzielone zostanie do bliżej znajdującego się zamku.
- Walka o wpływ toczy się na obszarze całej mapy. Zasięg, podział wpływu oraz naliczanie punktów wpływu odnosi się dla wszystkich 36 zamków.

Zwycięstwo

- Turniej zakończy się 10.09.2015 o 15:00 czasu serwera, zwycięzca to sojusz mający największą liczbę punktów wpływu. Srebrny medalista to sojusz, który zakwalifikował się na drugim miejscu według punktów wpływu, a brązowy medalista to sojusz, który zakwalifikował się na trzecim miejscu według punktów wpływu.
- Jeśli kilka sojuszy mają tą sama ilość punktów wpływu, liczyć się będzie moment osiągnięcia punktów – sojusz, który pierwszy je osiągnął przechodzi do następnej fazy rozgrywki.
- Jeśli 2 zespoły mają jednakową ilość punktów wpływu i znajdują się na drugim miejscu, sojusz, który pierwszy osiągnął punktów zostanie srebrnym medalistą.
- Turniej zakończyć się może i wcześniej jeśli któryś z sojuszy zdoła zgromadzić określoną liczbę punktów wpływu. Dokładna liczba ujawniona zostanie po sformowaniu sojuszy.
- Jeśli mniej niż 3 sojuszy mają punkty wpływu, pozostali finaliści określeni zostaną na podstawie punktów ekonomicznych sojuszu.
- Jeśli mniej niż 10 zespołów mają punkty wpływu, pozostałe drużyny z Top 10 określone zostaną na podstawie punktów ekonomicznych sojuszu.

Nagrody
- Sojusz, który zwycięży otrzyma 300 000 diamentów, które podzielone zostaną między członkami.
- Pozostali sojusze z Top 10 otrzymają: 2-gie miejsce – 15 000 diamentów, 3 miejsce – 9 000, 4 miejsce – 8 100, 5 miejsce – 6900, 6 miejsce – 5 700, 7 miejsce – 4 500, 8 miejsce – 3 900, 9 miejsce – 3 600, 10 miejsce – 3 300.
* Diamenty wysłane będą w postaci E-pinu.

Medale

- Gracze zwycięskiego sojuszu otrzymają na zawsze w rankingach oraz w profilach odznaczenia - medale "Zwycięzca w turnieju Wojna o władzy"
- Drużyny, które zakwalifikowały się na 2 i 3 miejscu będą miały na zawsze w rankingach oraz w profilach odznaczenia - srebrne oraz brązowe medale.
- Gracze z sojuszu, który wygrał najwięcej wojen otrzymają na zawsze w rankingach oraz profilach medale "Specjalna nagroda z turnieju Wojna o władzy.