Top hráči

Obecné podmínky

- Start 17.08.2015 v 15:00 h serverového času [GMT +2]
- Vstupné – 20 diamantů
- Doba trvání – 3,5 týdne.
- Připouští se pouze účty s více než 500 body, registrované alespoň jeden týden před začátkem turnaje; nepřipouští se účast zaměstnanců Imperia Online.
- Všechny zakoupené diamanty, které zůstanou po skončení turnaje, budou moci být přeneseny da dalšího Vašeho účtu ve verzi 6.

Pravidla hry

- Rychlost rozvoje říší - Mega Blitz х10, s výjimkou parametrů misí, které mají rychlost х4 (minimální doba trvání a rychlost cestování)
- Všichni registrovaní hráči jsou rovnoměrně rozmístěni po mapě.
- V prvních 4 dnech turnaje na sebe hráči nebudou moci posílat útoky.
- Po uplynutí těchto 4 dní, budou hráči rozděleni do automaticky generovaných aliancí o 30 členech. Toto se stane v průběhu jedné hodiny od 14:00 h do 15:00 h, dne 21.08.2015. V průběhu této jedné hodiny nebudou mít hráči přístup do svých účtů.
- Způsob rozdělení je takový, že vzniklé aliance budou mít navzájem maximálně vyrovnané čisté body.
- Hráči, kteří mají méně než 1000 bodů ve chvíli rozdělovaní do aliancí, se nestanou částí aliance a vypadnou z další účasti na turnaji. Z hráčů s více než 1000 body, bude vybrán počet, násobitelný 30 aby mohly být vytvořeny úplné aliance. Hráči s menším počtem čistých bodů, kteří jsou mimo skupinu násobitelnou 30, také vypadnou z další účasti na turnaji.
Příklad: Po uplynutí 4 dní, zbývá 3017 hráčů s více než 1000 bodů. Prvních 3000 hráčů je rozděleno do 100 aliancí a zbylých 17, s nejmenším počtem čistých bodů vypadne.
- Mapa je společná pro všechny týmy, a na ní se nachází celkem 36 aliančních hradů.
- Rádce není k dispozici.
- Dovolenkový mód není k dispozici.
- Sváteční ochrana není k dispozici.
- Temná pevnost není.
- Výměna dárků pomocí Facebooku není k dispozici.
- Z aliančních vztahů vypadne Pak o neútočení a Federace.
- Hráči nemohou opouštět své Aliance.
- Vůdci a první důstojníci nemohou odstraňovat/zvát alianční členy.
- Za vůdce každé automaticky generované aliance bude určen hráč, člen aliance, s nejvyšším bodem čistých bodů.

Vlivy a hrady

- Hrady rozvíjejí svůj vliv pomocí stavby Velkého chrámu a zvětšováním rozsahu, ale vliv není určen jako procento ovládaného území na mapě, ale množstvím nasbíraných bodů vlivu.
- 1 účet/exkluzívní zóna/hlavní město v rozsahu vlivu = 1 bod vlivu.
- Body vlivu se hromadí časem, a aktualizují se každou hodinu.
- Při ztrátě hradu danou aliancí se zachovávají do té doby nahromaděné body.
Příklad: Jestliže ve chvíli aktualizace má aliance X 4 hrady a v rozsahu jednoho z nich je 30 lidí, a rozsahu dalších 3 - 10, aliance získá 60 bodů vlivu, které budou přidány k nahromaděným. Jestliže při následující aktualizaci, o hodinu později, přišla aliance o své 3 hrady s 10 lidmi v rozsahu, bude jí připočteno 30 bodů vlivu, ale body získané do této chvíle budou zachovány.
- Jestliže účet spadá do rozsahu vlivu dvou hradů, je započítáván k hradu s vyšší úrovní Velkého chrámu. Jestliže mají konkurenční hrady stejnou úroveň Velkého chrámu, účet má stejný vliv jako bližší hrad.
- Boj o vliv je na celém území mapy a rozsah vlivu hradů, rozdělení vlivu a aktualizace bodů se provádí pro každý z 36 aliančních hradů.

Vítězství

- Turnaj končí 10.09.2015 v 15:00 ч., a vítězem se stává aliance s nejvyšším počtem bodů vlivu, a stříbrný a bronzový medailista je aliance na 2. a 3. místě podle bodů vlivu.
- Jestliže mají dvě aliance úplně stejný počet bodů vlivu a jsou na prvním místě, za vítěze bude považována aliance, která dosáhla svého počtu bodů dříve.
- Jestliže mají dvě aliance úplně stejný počet bodů vlivu a jsou na druhém místě, za stříbrného medailistu bude považována aliance, která dosáhla svého počtu bodů dříve.
- Turnaj může skončit i dříve, než je určené datum, jestliže některý z týmů dokáže nashromáždit určitý počet bodů vlivu. Přesný počet bodů vlivu bude oznámen po zformování aliancí.
- Jestliže méně než 3 týmy mají body vlivu, zbylé týmy medailistů budou určeny podle počtu aliančních čistých bodů.
- Jestliže méně než 10 týmů má body vlivu, zbylé týmy z TOP 10 se určují podle počtu aliančních čistých bodů.

Odměny

- Vítězná aliance získá 30 000 diamantů, které budou rozděleny mezi její členy.
- Rozdělení pro ostatní aliance, které se umístí v TOP 10 je následující: za 2. místo – 15 000 diamantů, za 3. místo – 9 000, za 4. místo – 8 100, za 5. místo – 6900, za 6. místo – 5 700, za 7. místo – 4 500, za 8. místo – 3 900, za 9. místo - 3 600, za 10. místo – 3 300.
*Všechny diamanty budou rozděleny formou voucherů s PIN kódem.

Medaile

- Hráči vítězné aliance budou mít navždy v hodnocení a ve svých profilech vyznačeny medaile "Vítěz Války o nadvládu". Hráči, kteří se umístí na druhém a třetím místě budou mít navždy v hodnocení a ve svých profilech vyznačeny stříbrné a bronzové medaile.
- Hráči aliance, která vyhraje největší počet aliančních válek, budou mít navždy v hodnocení a ve svých profilech vyznačeny medaile "Nositel zvláštní odměny z Války o nadvládu".